Verksamhetskollen

Moncler Outlet

Moncler Sale

skolinspektionen

Cheap Moncler Jackets

Med hj?lp av v?ra verktyg f?r reflektion kan du testa hur din skola eller f?rskola klarar sig till exempel inf?r en granskning av Skolinspektionen. Verktygen ?r i f?rsta hand t?nkta f?r dig som finns i skolans eller f?rskolans ledning och pedagogisk personal.

Moncler Jackets for men

Det h?r ?r ett enkelt verktyg f?r att snabbtesta hur din skolas verksamhet f?ljer f?rfattningarnas krav och inte minst elevernas behov. Det kan ocks? ses som en f?rberedelse inf?r ett tillsynsbes?k fr?n Skolinspektionen.

 • Kolla din skola!Starta testet

  Kolla hur din skola klarar sig till exempel inf?r ett bes?k fr?n Skolinspektionen. Det ?r i f?rsta hand t?nkt f?r dig som finns i skolans ledning. Fr?gorna utg?r fr?n de bed?mningspunkter Skolinspektionen anv?nder i sin tillsyn av grundskola och gymnasieskola.

 • Kolla din styrkedja!Starta testet

  Skolans arbete med att f?rb?ttra undervisningen och skapa f?ruts?ttningar f?r elevernas l?rande beh?ver vara fokus f?r utvecklingsarbetet. Huvudmannen, rektorn och l?rarna har alla viktiga roller att spela och det ?r viktigt att kommunikationen i styrkedjan fungerar v?l. Kolla din styrkedja! ?r ett enkelt och anv?ndbart verktyg f?r att reflektera ?ver hur de olika akt?rerna i styrkedjan kan samspela.

 • Kolla din f?rskola!Starta testet

  Det h?r ?r ett enkelt verktyg f?r att snabbtesta hur din f?rskolas verksamhet f?ljer f?rfattningarnas krav. Tanken ?r att verktyget ska ge underlag f?r diskussion om f?rskolans verksamhet, och kunna anv?ndas som utg?ngspunkt f?r det systematiska kvalitetsarbetet.

Moncler Jackets for women

 • Kolla din teknikundervisning!Starta testet

  Det h?r ?r ett verktyg f?r att analysera vilken kvalitet din skola har i teknikundervisningen. Verktyget ?r t?nkt som ett underlag f?r dig som finns i skolans ledning, f?r l?rarlag eller f?r enskilda l?rare att reflektera ?ver hur teknikundervisningen kan utvecklas. Verktyget har utarbetats av Skolinspektionen i samverkan med Skolverket och Centrum f?r tekniken i skolan (CETIS) vid Link?pings universitet.