Verksamhetskollen

Kolla din skola

Verktyg för att reflektera över din verksamhet

skolinspektionen

Kolla din skola

Med hjälp av våra verktyg för reflektion kan du testa hur din skola eller förskola klarar sig till exempel inför en granskning av Skolinspektionen. Verktygen är i första hand tänkta för dig som finns i skolans eller förskolans ledning och pedagogisk personal.

Skolor

Det här är ett enkelt verktyg för att snabbtesta hur din skolas verksamhet följer författningarnas krav och inte minst elevernas behov. Det kan också ses som en förberedelse inför ett tillsynsbesök från Skolinspektionen.

 • Kolla din skola!Starta testet

  Kolla hur din skola klarar sig till exempel inför ett besök från Skolinspektionen. Det är i första hand tänkt för dig som finns i skolans ledning. Frågorna utgår från de bedömningspunkter Skolinspektionen använder i sin tillsyn av grundskola och gymnasieskola.

 • Kolla din styrkedja!Starta testet

  Skolans arbete med att förbättra undervisningen och skapa förutsättningar för elevernas lärande behöver vara fokus för utvecklingsarbetet. Huvudmannen, rektorn och lärarna har alla viktiga roller att spela och det är viktigt att kommunikationen i styrkedjan fungerar väl. Kolla din styrkedja! är ett enkelt och användbart verktyg för att reflektera över hur de olika aktörerna i styrkedjan kan samspela.

 • Kolla din förskola!Starta testet

  Det här är ett enkelt verktyg för att snabbtesta hur din förskolas verksamhet följer författningarnas krav. Tanken är att verktyget ska ge underlag för diskussion om förskolans verksamhet, och kunna användas som utgångspunkt för det systematiska kvalitetsarbetet.

Ämnen

 • Kolla din teknikundervisning!Starta testet

  Det här är ett verktyg för att analysera vilken kvalitet din skola har i teknikundervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur teknikundervisningen kan utvecklas. Verktyget har utarbetats av Skolinspektionen i samverkan med Skolverket och Centrum för tekniken i skolan (CETIS) vid Linköpings universitet.

 • Kolla din historieunervisning!Starta testet

  Det här är ett verktyg för att analysera vilken kvalitet din skola har i historieundervisningen. Verktyget är tänkt som ett underlag för dig som finns i skolans ledning, för lärarlag eller för enskilda lärare att reflektera över hur historieundervisningen kan utvecklas